Leerproblemen kind en jeugd | Psycholoog Amsterdam-Noord, Amsterdam-Centrum en Purmerend

Leerproblemen bij kinderen en jongeren in Amsterdam

 

Leerproblemen zijn een vaak voorkomende klacht bij kinderen en jongeren. Het is belangrijk om leerproblemen snel te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen, omdat leerproblemen aanleiding kunnen geven tot een belangrijke leerachterstand en/of psychische problemen.

 

Motivatie kind

Meestal worden leerproblemen al op een jonge leeftijd opgemerkt door de leerkrachten of de ouders. Soms is er sprake van een “schijn” leerprobleem. Dit zien we soms bij hoog intelligente kinderen. Ze lijken een leerprobleem te hebben, maar de motivatie om te leren ontbreekt. Ze hebben geen zin doordat ze werken onder hun niveau.

 

Oorzaak leerproblemen

Er kunnen diverse oorzaken zijn van leerproblemen en ieder leerprobleem heeft vaak een andere aanpak nodig. Denk hierbij aan dyslexie of dyscalculie. Maar ook concentratieproblemen of een hoogbegaafde intelligentie vereisen een verschillende aanpak. Ook bijvoorbeeld faalangst of schoolangst kan een invloed hebben op de schoolse prestaties van een kind of jongere.

 

Diagnose en behandeling leerproblemen

Om een gedetailleerde diagnose en behandeling te garanderen is allereerst een goede observatie nodig van de leerkracht en de ouders. Een vervolgonderzoek kan daarna plaatsvinden door een orthopedagoog of (school)psycholoog. Mogelijk is het van belang om een kind door te verwijzen naar een kinderarts, om een onderliggend (medisch) probleem uit te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een probleem met het gezichtsvermogen of een voedselallergie of vitaminetekort.

 

Bij Praktijk Rood kunt u terecht voor zowel onderzoek als behandeling van leerproblemen. Praktijk Rood werkt daarbij nauw samen met de kinderartsen in o.a. het BovenIJ ziekenhuis.