Behandeling dyslexie


Binnen onze dyslexiebehandelingen werken we aan drie pijlers:

- Bewustwording / de sociaal emotionele ontwikkeling;
- Het lezen / spellen;
- De mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs.

Wij gebruiken hiervoor een methode die zoveel mogelijk aansluit bij de spellingmethode van de school.

Er wordt gebruik gemaakt van motiverende en aantrekkelijke materialen.

Bij Praktijk Rood bieden wij zowel vergoede als particuliere dyslexiebehandelingen. Onze behandelsessies vinden wekelijks op de praktijk plaats waarbij we ouders aanmoedigen aan het eind van een sessie aanwezig te zijn. Ook wordt er huiswerk meegegeven en betrekken we school bij onze behandelingen.