Traumabehandeling

Wanneer je last houdt van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval of als je slachtoffer/getuige van geweld bent, kan er sprake zijn van trauma. Klachten die hierbij passen zijn het opnieuw beleven van de gebeurtenis, prikkelbaarheid, vermijding en nachtmerries. Bij Praktijk Rood bieden wij verschillende mogelijkheden aan om trauma te behandelen.
 

EMDR
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behandelmethode voor trauma. Bij EMDR wordt je gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Je wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Dit gebeurt in combinatie met afleiding, zoals tikjes, een koptelefoon of een lampje dat je moet volgen. Dit wordt herhaald totdat je geen nare gevoelens en gedachten meer hebt bij de gebeurtenis.

Schrijftherapie (WRITEjunior)
Een andere bewezen effectieve manier om trauma te behandelen is middels schrijftherapie. Bij Praktijk Rood wordt veelal gewerkt met het WRITEjunior protocol. Dit is een methode waarbij je samen met de therapeut jouw verhaal opschrijft. In meerdere sessies worden zowel het trauma opgeschreven, als nieuwe manieren om tegen de ingrijpende gebeurtenis aan te kijken. Uiteindelijk houd je een “boek” over, dat een belangrijk document is om later nog eens na te lezen of te delen met belangrijke anderen, zoals je ouders.

Imaginaire exposure en rescripting
Imaginaire exposure en rescripting zijn technieken afkomstig uit de cognitieve gedragstherapie. Het verhaal van de ingrijpende gebeurtenis wordt tot in detail besproken (en eventueel opgeschreven). Aan de hand hiervan word je gestimuleerd de ingrijpende gebeurtenis herhaaldelijk en langdurig her te beleven. Vaak wordt een audio-opname gemaakt, die je dagelijks moet beluisteren. Regelmatige en langdurige blootstelling aan de ingrijpende gebeurtenis zal leiden tot een afname van angst en bijstelling van niet-helpende gedachten. Bij imaginaire rescripting wordt steeds een deel van de herinnering opgeroepen om de betekenis van de gebeurtenis te veranderen. Het geeft ook de mogelijkheid om gevoelens, behoeften en acties te uiten die op het moment van de gebeurtenis onderdrukt moesten worden. Met behulp van rescripting wordt de gebeurtenis “herschreven” en wordt ingebeeld hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt.