Cogmed Werkgeheugentraining

De Cogmed Werkgeheugentraining is een training die is ontwikkeld voor het verbeteren van het werkgeheugen en aanverwante functies, zoals de concentratie en de planningsvaardigheden. Het betreft een intensieve training die voornamelijk thuis via de computer gevolgd wordt. Er zijn drie versies beschikbaar:

  • Cogmed QM: voor volwassenen
  • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar
  • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar
     

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van werkgeheugenproblemen. Vaak uit dit zich in concentratieproblemen, maar bijvoorbeeld ook in problemen met het rekenen of het begrijpend lezen.

Wanneer wordt besloten om te starten met de Cogmed Werkgeheugentraining dan wordt vooraf een planning gemaakt. In overleg wordt gekeken welke intensiteit van de training het beste bij jouw situatie past. Afhankelijk daarvan worden de duur van de training, lengte per sessie en aantal dagen per week bepaald. Op de achtergrond is een trainer van Praktijk Rood aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt. Daarnaast is er een aantal keer contact tussen jou en de trainer.

Voor meer informatie over de Cogmed Werkgeheugentraining, zie: https://www.pearsonclinical.nl/cogmed.

Meld je/je kind aan als je denkt dat je/je kind moeilijkheden hebt/heeft met het werkgeheugen en deze training passend zou kunnen zijn.