Cognitieve Gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat wat we denken van invloed is op wat we voelen en op wat we doen. Zo kunnen negatieve gedachten die een kind heeft over zichzelf, psychische problemen veroorzaken of versterken. Als je als kind bijvoorbeeld denkt ‘ze vinden me vast dom als ik om hulp vraag’ voelt hij of zij zich angstig en onzeker en kiest hij of zij ervoor om de hulp niet te vragen.

 

Binnen de Cognitieve Gedragstherapie staat het veranderen van het gedrag van een kind centraal. Hoe iemand doet bepaalt namelijk ook hoe iemand zich voelt. Als een kind bang is bijvoorbeeld om hulp te vragen, dan zal het er voor kiezen om dit niet te doen. Dit vermijden zorgt er op korte termijn voor dat een kind minder bang is. Op de lange termijn zorgt het er voor dat de angst kan blijven bestaan en zelfs groter kan worden. In gedragstherapie leren we kinderen stapje voor stapje te doen waar ze bang voor zijn. Door met dit nieuwe gedrag te gaan oefenen ontstaan er nieuwe gedachtenpatronen en andere gevoelens. Een kind kan gaan ervaren dat wanneer hij of zij hulp vraagt, niemand hem of haar dan gek of raar vindt, maar juist graag wil helpen.

 

Werkwijze

Door middel van cognitieve gedragstherapie zal de therapeut met uw kind nagaan welke negatieve gedachten en/of ideeën hij of zij heeft over zichzelf en anderen. Er wordt bekeken of deze wijze van denken eigenlijk wel klopt. De therapeut zal uw kind aanleren om de negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Hiervoor worden specifieke oefeningen en technieken gebruikt. Daarnaast krijgt uw kind ook regelmatig huiswerkopdrachten mee. Door het anders leren denken, veranderen de gevoelens en het gedrag van uw kind ook in positieve zin. De klachten nemen hierdoor af.

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken van uw kind beïnvloeden, als de manier van gedragen. Soms zal de nadruk in de therapie meer liggen op het denken en soms meer op het doen.

 


Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!