Onderzoek naar hoogbegaafdheid


Hoogbegaafdheidsonderzoek is gericht op zowel de intellectuele, de motivationele, creatieve, als sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij dit onderzoek wordt, afhankelijk van de vraag, het totale functioneren op deze gebieden in beeld gebracht en wordt breder gekeken dan enkel naar de intelligentie. Naast de informatie uit het intakegesprek wordt ook bij de school, met jouw toestemming, informatie opgevraagd over het functioneren van je kind.

Dit onderzoek is aan te raden als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling op school, maar ook buiten school. In het onderzoek wordt in elk geval de intelligentie onderzocht, waarbij de werkhouding ook in kaart wordt gebracht. Aspecten van de werkhouding die worden onderzocht zijn concentratie, taakinspanning, flexibiliteit, creativiteit en leerstrategie.

Afhankelijk van de problemen waar je/je kind tegen aanloopt wordt daarnaast gekeken naar zaken zoals gedrag, leerontwikkeling, relaties met andere kinderen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of faalangst.

Naast een grondige analyse wordt een uitgebreid (en een zo concreet mogelijk) advies gegeven over de verdere begeleiding. De resultaten en het advies komen in een schriftelijk rapport te staan, dat na het onderzoek wordt besproken.

Wij onderzoeken hoogbegaafdheid alleen bij kinderen.