Hoogbegaafdheidonderzoek

 
Een hoogbegaafdheidonderzoek is gericht op zowel de intellectuele, de motivationele, creatieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij dit onderzoek wordt het totale functioneren van uw kind in beeld gebracht en gaat het onderzoek veel breder en dieper dan alleen een intelligentie-onderzoek. Een intakegesprek gaat altijd vooraf aan dit onderzoek en ook wordt voorafgaande aan het onderzoek aan de ouders gevraagd om een uitgebreide vragenlijst en een observatievragenlijst in te vullen. Dit onderzoek is aan te raden als er zorgen zijn over uw kind rondom de ontwikkelingen op school, gedrag, leerontwikkeling, relaties met andere kinderen, de persoonlijkheidsontwikkeling (bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling) of over de werkhouding. Alle aspecten van de werkhouding worden uitgebreid onderzocht, waarbij het gaat om zaken als concentratie, taak inspanning, flexibiliteit, creativiteit en leerstrategie.

Met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling worden alle aspecten onderzocht waarbij het onder meer kan gaan om bijvoorbeeld assertiviteit, samenwerkingsaspecten, faalangst, communicatieproblemen of negatief zelfbeeld. Ook kan er gebruik gemaakt worden van persoonlijkheidsvragenlijsten en kunnen verschillende andere opdrachten uitgevoerd worden. Naast een grondige analyse wordt er een uitgebreid (en een zo concreet mogelijk) advies gegeven over de verdere begeleiding van uw kind. De resultaten en het advies komen in een schriftelijk rapport te staan.