Maaike Bearda MSc


Maaike Bearda (1987) werkt sinds het voorjaar van 2020 als GZ-psycholoog bij Praktijk Rood. Zij heeft haar master Kinder- en Jeugdpsychologie in 2009 behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren die daarop volgden heeft zij zich onder andere bekwaamd in cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, multisysteem therapie, traumatherapie (TF CBT en EMDR) en psychodiagnostisch onderzoek. Onlangs heeft Maaike haar GZ-opleiding met succes afgerond; zij staat vanaf 1 april 2020 in het BIG-register.

Al geruime tijd werkt Maaike met veel plezier als diagnosticus en behandelaar voor kinderen, jongeren en gezinnen met (complexe) psychiatrische problematiek. Maaike vindt het belangrijk om met haar cliënten en diens ouders écht samen te werken. Zij ziet het kind en ouders als expert, waarin ze haar kennis en ervaring kan toevoegen als het gaat om psychiatrische problematiek. Ze werkt systeemgericht, waarin ze graag samenwerkt met de steunfiguren die voor haar cliënt belangrijk zijn. Daarbij probeert ze continu met haar cliënt de vertaalslag te maken om klachten goed te begrijpen en mee te denken over passende handelingsadviezen of veranderingen.

Naast het uitvoeren van psychologisch onderzoek en het behandelen van kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende problematiek, verzorgt Maaike bij Praktijk Rood ook werkbegeleiding voor collega’s en fungeert zij als hoofdbehandelaar in trajecten.

Maaike heeft de volgende registraties:

SKJ     : 130001089

BIG     : 49927462525

AGB    : 94107296