Annemarie Sijtsma MSc


Psycholoog 

 

Annemarie Sijtsma (1992) is sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 werkzaam als psycholoog bij Praktijk Rood. Zij heeft haar master Kinder- en Jeugdpsychologie behaald aan de Universiteit Leiden, waar ze veel theorieën heeft vergaard op het gebied van de ontwikkeling, opvoeding en ondersteuning van kinderen en jongeren. Deze master sprak haar vooral aan vanwege het oplossingsgerichte karakter: wat zijn de sterke kanten van een kind en waarin kan een kind nog groeien? Zij vindt dit zelf mooi aansluiten bij haar eigen belevingswereld en die van kinderen: nieuwsgierigheid en openheid staan namelijk centraal in deze benadering.
 

Met haar opleiding, interesse en enthousiasme pas Annemarie deze theorie toe in de praktijk. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de achtergrond van het gedrag van kinderen en de behandeling daarvan. Ze vindt het interessant om de sterke en minder sterke kanten van een kind in kaart te brengen en op zoek te gaan naar eventuele oorzaken van gedrag. Voor wat betreft de behandeling is ze gecertificeerd voor verschillende protocollen (o.a. Zelf plannen, Zelf oplossingen bedenken, Ik leer leren, Cogmed Werkgeheugen Training, Werken aan een negatief zelfbeeld en WRITEjunior) en heeft ze zelf een protocol voor werkhoudingsproblemen ontwikkeld. Ze houdt zich ook bezig met het leren begrijpen en reguleren van emoties (angst, woede, verdriet, somberheid). Vaak kiest ze een mix van de cognitief gedragstherapeutische benadering en de oplossingsgerichte visie, waarbij ze samen met het kind op onderzoek uit gaat. Hoe gaat het hem lukken om zijn situatie ten goede te veranderen? Wat helpt hem, wie of wat kan hem ondersteunen en welke vaardigheden bezit het kind al?

Al met al leidt zowel onderzoek als behandeling tot inzichten en adviezen waar ouders en kinderen in de praktijk mee verder kunnen, en daar helpt Annemarie hen graag bij!