Aylin Elik MSc

Aylin Elik is werkzaam als orthopedagoog bij praktijk Rood. Aylin is in 2017 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar opleiding tot leerkracht basisonderwijs heeft zij zich gespecialiseerd in het jonge kind. Als leerkracht kwam zij verschillende leer- en gedragsproblematiek tegen waaronder dyslexie, ADHD en (faal)angst en wilde hier meer op aansluiten. Zodoende is zij in 2018 begonnen met de premaster Orthopedagogiek en heeft in 2021 haar master Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek) behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar master heeft ze onderzoek gedaan naar de invloed van leerkracht-leerlingrelaties op prestaties van basisschoolleerlingen.

Naast het volgen van haar master bleef ze werkzaam op verschillende basisscholen in Amsterdam, waarbij ze de theoretische kennis kon toepassen in praktijk. Binnen de therapeutische relatie streeft Aylin naar een open sfeer waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan. Het geeft haar veel voldoening om het zelfvertrouwen van de cliënt te versterken. Haar werkzaamheden bestaan uit het verrichten van psychologisch onderzoek en het geven van (individuele) behandelingen en trainingen.