Brugklas voorbereiding en begeleiding in Amsterdam

 

Opzien tegen een nieuwe school dat zal iedere aanstaande brugklasser wel herkennen. Je laat de vertrouwde basisschool achter je en begint aan een nieuwe school. De spanning die bij zo’n nieuwe situatie hoort is dan ook normale spanning. Daar hoef je echt geen cursus voor te volgen.

‘Plezier op School’ is een cursus voor aanstaande brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school juist extra spannend is.

Voor wie is de cursus 'Plezier op school'?

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderen die:

  • weinig zelfvertrouwen hebben;
  • erg verlegen of onzeker zijn;
  • geen of weinig vrienden hebben;
  • niet voor zichzelf durven op te komen;
  • weinig weerbaar zijn;
  • worden buitengesloten;
  • vaak alleen staan;
  • vaker gepest worden.

Vaak herhalen deze problemen zich in het voortgezet onderwijs, ondanks de nieuwe klas waar kinderen in terecht zijn gekomen. Juist een nieuwe school biedt echter ook nieuwe kansen, vooral als een kind geholpen wordt om op een betere manier met anderen en met moeilijke situaties om te gaan. Het maken van een goede start is daarbij belangrijk.

Wat is het doel van de cursus?

Doel van de zomercursus is dan ook de deelnemers te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de brugklas te laten gaan. De zomercursus wordt speciaal in de laatste week van de zomervakantie vóór het brugklasjaar gegeven, omdat de kinderen dan een echte nieuwe start kunnen maken.