Classificerend onderzoek


Bij classificerend onderzoek worden jouw klachten als uitgangspunt genomen. Er wordt gekeken of er sprake is van een DSM-classificatie. Onder het kopje Problematiek staan verschillende stoornissen.

Classificerend onderzoek wordt gedaan aan de hand van de DSM-5, het psychiatrisch handboek waarin de criteria voor alle stoornissen worden weergegeven. Het doel van een classificatie is om te achterhalen welke behandeling het meest passend is. Daarnaast wordt een diagnose omschreven: hierin worden niet alleen jouw klachten en een eventuele classificatie beschreven, maar ook wat de klachten voor jou individueel betekenen.

Bij classificerend onderzoek wordt informatie verzameld uit verschillende bronnen, zoals jijzelf, jouw ouders en eventueel de school. Er worden vragenlijsten afgenomen, klinische interviews en observaties gedaan. Eventueel kan aanvullend intelligentie-, neuropsychologisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek worden gedaan om een breder beeld te vormen van jou/jouw kind.