Contra-indicaties

Er zijn situaties waarin Praktijk Rood niet de juiste hulp kan bieden, omdat we hier niet de benodigde expertise voor hebben. Deze contra-indicaties beschrijven we in de onderstaande lijst.

  • Middelengebruik, zoals drugs en alcohol (brein is onder invloed)
  • Gezinnen waarbij sprake is van vechtscheidingsproblematiek
  • Ernstige eetstoornissen
  • Ernstige suïcidale gedachten

Crisissituatie

Crisissituatie door onveilige woon- of opvoedingsomstandigheden. (Heeft u een crisis situatie? Bel dan uw huisarts!)

 

Bij de intake van de hulpverlening wordt dit besproken met de cliënt en de eventuele verwijzer. Als er sprake is van contra-indicaties kan er worden doorverwezen naar andere organisaties. Dit gebeurt in overleg met de cliënt/betrokkenen en de indicerende instantie.