Lois Baas MSc


Orthopedagoog

Lois Baas  (1996) is sinds september 2020 werkzaam als basispsycholoog bij Praktijk Rood. Na het afronden van haar Master Klinische Ontwikkelingspsychologie, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is zij bij ons gestart. Tijdens haar studie heeft Lois gewerkt in de gehandicapten zorg, waar zij ervaring heeft opgedaan met een zeer uiteenlopende doelgroep, van kinderen met een fysieke- tot verstandelijke beperking. Daarnaast heeft Lois stagegelopen bij een GZ-instelling waar zij psychodiagnostisch onderzoek verrichte naar o.a. ADHD en autisme. Binnen Praktijk Rood is Lois werkzaam als behandelaar en psychodiagnostisch onderzoekster. Hiernaast doet Lois ook dyslexieonderzoek en behandelingen. 
In haar werk vindt Lois het belangrijk om te denken in de mogelijkheden van het kind. Zij legt graag de nadruk op de therapeutische relatie om op deze manier een omgeving te creëren waar het kind zich veilig voelt om zo de best passende hulp de kunnen bieden. 

Kaja heeft de volgende registratie:

SKJ     :  

AGB    :