Psychologisch onderzoek bij kinderen

 

Een psychologisch onderzoek brengt in kaart waar het kind, in vergelijking met leeftijdsgenoten, goed en minder goed in is. Ook kan een onderzoek de belevingswereld van een kind verkennen, kijken welke opvoedingsvorm en leeraanpak het beste past en waar bijvoorbeeld verborgen problemen liggen.
 

Psychologisch onderzoek kan onder andere gedaan worden bij:

 • Aandachts- en concentratieproblemen;
 • Snel afgeleid zijn;
 • Vergeetachtigheid of geheugenproblemen (van cijfers, woorden en spullen);
 • Moeilijkheden op school (‘ik voel dat mijn kind meer kan maar het lukt maar niet’);
 • Traagheid (niet snel kunnen denken en/of handelen, schooltaken niet op tijd afkrijgen);
 • Moeite met multitasken (meerdere taken niet tegelijk kunnen uitvoeren);
 • Steeds vergeten wat er gezegd is of wat er gedaan moet worden;
 • Vaak te laat komen (time-managementproblemen);
 • Chaotisch zijn (slecht kunnen plannen en ordenen);
 • Impulsiviteit, hyperactiviteit en moeite hebben om het eigen gedrag onder controle te houden;
 • Veel boze buien hebben en/of conficten met andere kinderen;
 • Weinig of geen vrienden hebben of kunnen behouden;
 • Het gevoel hebben ‘uitgeblust’ te zijn, oververmoeid te zijn.

 

Welke onderzoeken worden er gedaan?

De vorm van het onderzoek verschilt per vraag. Meestal bestaat een onderzoek, naast gesprekken uit testen die met het kind worden gedaan, een observatie, vragenlijsten die door de ouders en/of het kind worden ingevuld en een interview met de ouders en het kind. Afhankelijk van de reden van het onderzoek kan ook de school bij het onderzoek worden betrokken. Welk onderzoek er zal worden uitgevoerd, bekijken we in het intakegesprek, voorafgaand aan het onderzoek.