Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)


Iedereen heeft wel eens lichamelijke klachten die niet goed te verklaren zijn. Meestal gaan deze vanzelf weer over. Als een arts geen lichamelijke verklaring heeft gevonden voor de klachten, of de klachten erger zijn dan op basis van de lichamelijke verklaring verwacht kan worden, kan er sprake zijn van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Vroeger sprak men over lichamelijk onbegrepen klachten, functionele klachten of psychosomatische klachten. Tegenwoordig wordt er ook wel gesproken over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Voorbeelden van klachten zijn:

  • Buikpijn of buikkrampen
  • Hoofdpijn of nekpijn
  • Ernstige vermoeidheid
  • Maagklachten, zoals misselijkheid
  • Duizeligheid
  • Spier- of gewrichtspijn


Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden en één geheel vormen, spelen psychologische factoren ook vaak een rol. Zo kunnen de lichamelijke klachten toenemen als je angstig, gespannen of somber bent, maar kun je je ook angstig, gespannen of somber voelen door de klachten. Soms is het duidelijk wanneer de lichamelijke klachten zijn ontstaan, bijvoorbeeld na het meemaken van een vervelende gebeurtenis. Dan kan gekeken worden of traumabehandeling mogelijk geschikt zou kunnen zijn. Soms is de oorzaak van de klachten echter onbekend en wordt vooral gefocust op de cognitieve, emotionele, sociale, gedragsmatige en lichamelijke gevolgen van de klachten. Het doel van de behandeling is om manieren te vinden waarop je beter met jouw klachten kunt omgaan. Veelal wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, soms ook van medische hypnose, mindfulness en/of ACT.

Let op! Het is belangrijk dat je eerst de lichamelijke klachten met een arts besproken hebt/hebt laten onderzoeken.