Intelligentieonderzoek of IQ-test

 

Door middel van een intelligentieonderzoek of een IQ-test kunt u meer over uw kind te weten komen. Het geeft een goed beeld van de sterke en de wat minder sterke kanten van uw kind op cognitief niveau. Ook kan het een goed beeld geven welke hulp en ondersteuning een leerkracht uw kind op school zou kunnen bieden om tot betere prestaties te komen en om uw kind zich prettiger te laten voelen. Zo krijgt uw kind de kans zich optimaal te ontwikkelen binnen de klas.

 

Schoolkeuze of tegenvallende Cito-score?

Wilt u bijvoorbeeld weten welke schoolkeuze het best bij uw kind past? Wilt u een second opinion bij tegenvallende Cito-toets resultaten of schooladvies? Ook als uw kind goed meekomt op school en men geen grote zorgen heeft, kunt u bij Praktijk Rood terecht voor een intelligentieonderzoek.

 

Wat is een intelligentieonderzoek?

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Het intelligentieonderzoek bestaat uit een aantal opdrachten waarbij soms op tijd gewerkt moet worden en soms niet. Dit krijgt uw kind uitgebreid uitgelegd. De opdrachten meten de verschillende vaardigheden waarover uw kind beschikt en waaruit de intelligentie is opgebouwd. Zo krijgt u een uitgebreid beeld van de mogelijkheden van uw kind. De meeste kinderen vinden het een erg leuk onderzoek om te doen. Na afloop van het onderzoek worden alle resultaten in een uitgebreid verslag aan de ouders toegelicht. U kunt er ook voor kiezen deze toelichting in een mondeling gesprek op school door ons te doen.