Intelligentieonderzoek of IQ-test


Bij Praktijk Rood doen wij onderzoek naar intelligentie bij kinderen. Door middel van een intelligentieonderzoek (IQ-test) kan meer zicht verkregen worden  op de intellectuele ontwikkeling van een kind/jongere. Hoe komt het dat je vastloopt op school of waarom maak je juist een vlotte ontwikkeling door?

Middels een intelligentieonderzoek worden jouw sterke en minder sterke kanten in kaart gebracht. Je doet verschillende opdrachten, die de vaardigheden meten waaruit de intelligentie is opgebouwd. Een intelligentieonderzoek staat nooit op zichzelf. Observaties en aanvullende informatie van ouders en de leerkracht/mentor zijn van groot belang om een totaalbeeld te vormen over het functioneren. Op deze manier wordt ook duidelijk wat de onderwijsbehoeften zijn en welke ondersteuning nodig is. Voor de school geeft een dergelijk onderzoek vaak een beter inzicht in het functioneren waardoor er beter afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van jou/je kind.

Vaak maakt een intelligentieonderzoek ook deel uit van een breder onderzoek naar de ontwikkeling. Afhankelijk van de precieze onderzoeksvraag wordt gekozen voor een bepaalde intelligentietest. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een schriftelijk verslag en vervolgens met jou besproken. Eventueel kunnen de onderzoeksresultaten daarna ook nog gezamenlijk met school worden besproken.

Het intelligentieonderzoek wordt één op één afgenomen, vindt meestal in de ochtend plaats en duurt ongeveer twee uur.

N.B. Als er alleen intelligentieonderzoek plaatsvindt, zonder dat dit deel uit maakt van een breder onderzoek, wordt dit doorgaans niet vergoed door de gemeente.