Toestemming


Bij de aanmelding bij Praktijk Rood worden een aanmeld- en een toestemmingsformulier gebruikt. Er is toestemming van de ouder(s) en in sommige gevallen van de jongere zelf nodig.

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouders, die gezag over het kind hebben, toestemming moeten geven.

Voor jongeren van 12 tot 16 jaar geldt dat niet alleen de ouders toestemming moeten geven, maar dat ook de jongere zelf het eens moet zijn met de aanmelding en zijn/haar handtekening moet zetten onder het toestemmingsformulier.

Voor jongeren van 16 jaar en ouder geldt dat zij zelf degenen zijn die toestemming geven. Ouders worden wel bij het traject betrokken, als de jongere het daar mee eens is.

Er zijn twee verschillende versies van het toestemmingsformulier van Praktijk Rood:

één voor kinderen/jongeren in de leeftijd tot 16 jaar en één voor jongeren vanaf 16 jaar. Klik hier voor het Toestemmingsformulier.