Werkwijze


Als je je (kind) hebt aangemeld via het aanmeldformulier op onze website en als de verwijsbrief van een arts of het OKT binnen is, nemen wij contact met je op voor het inplannen van een afspraak voor een telefonische screening. De telefonische screening is een kort gesprek waarin de hulpvraag wordt verhelderd en de klachten in kaart worden gebracht. Ook wordt een aantal aanvullende vragen gesteld. De screening wordt na het telefoongesprek beoordeeld. Door de screening kunnen wij een betere inschatting maken of Praktijk Rood over een passend hulpaanbod voor jou/jouw kind beschikt. Als de hulpvraag te complex is en/of er meer gespecialiseerde/intensieve hulp nodig is (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, systeemproblematiek, vechtscheidingen en dubbele diagnoses), beschikken wij binnen de basis GGZ niet altijd over de benodigde (behandel)mogelijkheden. In dat geval denken we graag met je mee over een andere organisatie, die de juiste hulp kan bieden en doen we daarvoor een aanbeveling.

Als de aanmelding geschikt is en alle benodigde documenten (verwijzing en toestemmingsformulieren) binnen zijn, nemen wij contact met je op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek van ca. een uur, waarin er uitgebreider op de klachten wordt ingegaan. Dit gesprek vindt, in overleg, op de praktijk of via beeldbellen plaats.

Na het kennismakingsgesprek wordt binnen het team overleg gepleegd over het behandelplan. Soms is het belangrijk eerst meer informatie te verzamelen, zodat we beter weten wat er aan de hand is en hoe we jou het beste kunnen helpen. Dan zullen we eerst onderzoek/diagnostiek  adviseren. Soms is er al voldoende informatie verzameld en kan direct gestart worden met een behandeling. Het behandelplan wordt samen met jou en jouw ouders besproken en na een aantal weken geëvalueerd.

Let op! In het geval van vergoede dyslexiezorg verloopt de aanmelding iets anders. De school van je kind vraagt dan toestemming voor vergoede zorg aan de Poortwachter Dyslexiezorg. Met deze toestemming kun je je kind aanmelden bij Praktijk Rood. Verder ontvangen wij graag het dossier dat door de Poortwachter beoordeeld is.