Leerproblemen bij kinderen en jongeren

Leerproblemen zijn een vaak voorkomende klacht bij kinderen en jongeren. Het is belangrijk om leerproblemen snel te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen, omdat leerproblemen aanleiding kunnen geven tot een belangrijke leerachterstand en/of psychische problemen.

Motivatie kind
Meestal worden leerproblemen al op een jonge leeftijd opgemerkt door de leerkrachten of de ouders. Soms is er sprake van een “schijn” leerprobleem. Dit zien we soms bij hoogintelligente kinderen. Ze lijken een leerprobleem te hebben, maar de motivatie om te leren ontbreekt. Ze hebben geen zin doordat ze bijvoorbeeld werken onder hun niveau.

Oorzaak leerproblemen
Er kunnen diverse oorzaken zijn van leerproblemen en ieder leerprobleem heeft vaak een andere aanpak nodig. Denk hierbij aan dyslexie. Maar ook concentratieproblemen of een hoogbegaafde intelligentie vereisen een verschillende aanpak. Ook bijvoorbeeld faalangst of schoolangst kan invloed hebben op de schoolse prestaties van een kind.

Onderzoek en behandeling leerproblemen
Om een goed onderzoek en een passende behandeling te garanderen is allereerst een observatie nodig in de klas. Een vervolgonderzoek kan daarna plaatsvinden bij ons op de praktijk. Uit dit uitgebreide onderzoek komt een individueel passend advies van waaruit we aan de slag kunnen gaan met diverse begeleidingsmogelijkheden.

Ook is het mogelijk om een kind door te verwijzen naar een kinderarts, om een onderliggend (medisch) probleem uit te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een probleem met het gezichtsvermogen of een voedselallergie of vitaminetekort.

Bij Praktijk Rood kun je terecht voor zowel onderzoek als behandeling van leerproblemen. Praktijk Rood werkt daarbij nauw samen met de kinderartsen in o.a. het BovenIJ ziekenhuis.