Nienke Teertstra MSc


Psycholoog

Nienke heeft na haar studie klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, gewerkt bij verschillende onderwijsbegeleidingsdiensten. Zij verrichtte diagnostiek op basisscholen en het voortgezet onderwijs in Amsterdam en Zaanstreek-Waterland, nam deel in zorgteams op scholen en heeft zich onder andere bekwaamd in het onderzoeken en behandelen van dyslexie. Daarnaast heeft Nienke gewerkt op een aantal SBO’s in Amsterdam en is zij als psycholoog verbonden aan een cluster 3 school voor speciaal onderwijs.

Tijdens haar studie heeft Nienke de opleiding tot docent kinderyoga gedaan en dit aangevuld met de opleiding Aandacht werkt!, mindfulness voor kinderen en jongeren aan de Academie voor Mindful Teaching van Eline Snel. In het kader van haar postdoctorale opleiding tot de specialisatie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heeft zij onder andere de opleiding Cognitieve Gedragstherapie gedaan en Acceptance and Commitment Therapy, met daarin een grote rol voor mindfulness. Deze elementen zet zij graag in bij de begeleiding van kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook vast lopen in hun ontwikkeling en daar hulp bij willen.

Zowel bij de diagnostiek als bij de behandeling van kinderen zoekt Nienke de verbinding met zowel het kind of de jongere zelf, als met de steunfiguren daar om heen. Haar doel is samenwerken, met optimisme en empathie.


Nienke heeft de volgende registraties:         

NIP    : 00209343

SKJ    : 130002139