Onderzoek naar Dyslexie 

 

Sommige kinderen hebben heel veel moeite met lezen en spellen, ook al oefenen ze nog zo veel. Dan kán er sprake zijn van dyslexie. Met een dyslexieonderzoek kunnen wij dat bij Praktijk Rood vaststellen.

 
Als een kind dyslexie heeft, kan dat grote gevolgen hebben. De schoolprestaties kunnen eronder lijden en het kind kan onzeker of faalangstig worden. Gelukkig is dyslexie vaak goed te behandelen.
Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te onderzoeken of er sprake
is van dyslexie. Als er inderdaad sprake is van dyslexie, kan de behandeling snel starten.

 

Wie betaalt het dyslexieonderzoek?

Kinderen kunnen bij Praktijk Rood door zowel ouders als school worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Vaak betaalt de gemeente een dyslexieonderzoek. Dit is het geval bij Enkelvoudige Ernstige Dyslexie. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden ten aanzien van het schooldossier van uw kind. Deze voorwaarden staan in het landelijke Protocol Leesproblemen en Dyslexie. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

 

Hoe ziet het dyslexieonderzoek eruit?

Het onderzoek vindt plaats op een van onze locaties en duurt meestal twee dagdelen. Als het onderzoek aantoont dat uw kind dyslexie heeft wordt er door ons een dyslexieverklaring uitgeschreven. Er kan dan een dyslexiebehandeling worden gestart.

 

Denkt u aan dyslexie bij uw kind, neem dan contact met ons op!