Dyslexieonderzoek


Sommige kinderen hebben veel moeite met leren lezen en spellen, ook al oefenen ze nog zo veel. Dan kán er sprake zijn van dyslexie. Met een dyslexieonderzoek kan dat bij Praktijk Rood worden vastgesteld.

Als je dyslexie hebt, kan dat grote gevolgen hebben. De schoolprestaties kunnen eronder lijden en je kan onzeker worden of gedemotiveerd raken. Gelukkig is dyslexie vaak goed te behandelen.

Voordat er een onderzoek gedaan wordt naar dyslexie, is het van belang dat er op school al gedurende langere tijd (tenminste een half jaar) goede hulp is geboden. Als die hulp nog niet is geboden, is dyslexieonderzoek niet zinvol. Dat heeft ermee te maken dat het bij dyslexie om hardnekkige problematiek gaat, die ondanks goede hulp niet verbetert. Als die hulp geboden is en de leervorderingen bij lezen en/of spellen nog steeds erg achterblijven, dan kan een dyslexieonderzoek zinvol zijn.

Het dyslexieonderzoek bestaat uit een intelligentietest en een onderzoek naar het niveau van lezen, spellen en vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren lezen en spellen. Het dyslexieonderzoek wordt verdeeld over twee ochtenden. Als er recent een intelligentieonderzoek is afgenomen, dan wordt dat niet nog een keer gedaan. Bij middelbare scholieren vanaf de 3e klas volstaat een lees-/spellingonderzoek doorgaans.

Wie betaalt het dyslexieonderzoek?
Kinderen kunnen bij Praktijk Rood door zowel ouders als school worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek. Als er sprake lijkt te zijn van ernstige dyslexie bij een leerling die nog op de basisschool zit, dan kan het onderzoek vaak vergoed worden door de gemeente. Hiervoor is dan toestemming nodig van de Poortwachter Dyslexiezorg. Basisscholen weten wat de criteria rond de vergoede dyslexiezorg zijn en hoe een aanvraag bij deze Poortwachter kan worden gedaan. Je kunt ook contact met ons opnemen als er twijfel bestaat of je kind voor de vergoede zorg in aanmerking komt.

Als er geen mogelijkheid is voor vergoede zorg (omdat de lees-/spellingresultaten niet zeer zwak zijn of je (kind) niet meer op de basisschool zit), dan kan Praktijk Rood toch dyslexieonderzoek doen. De kosten worden dan door ouders en/of school gedragen.

Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt, dat naderhand besproken wordt en in overleg ook wordt gedeeld met de school. Als dyslexie wordt vastgesteld, krijg je een dyslexieverklaring. In deze verklaring wordt beschreven wat de aanpassingen binnen de schoolomgeving kunnen zijn.

Dyslexiebehandeling
Na het onderzoekstraject kan dyslexiebehandeling gestart worden. Dyslexiebehandeling wordt vergoed door de gemeente, als het onderzoek via de Poortwachter Dyslexie is aangevraagd en er is vastgesteld dat het gaat om ernstige dyslexie. Als de behandeling niet wordt vergoed, dan kan Praktijk Rood dyslexiebehandeling bieden, waarvan de kosten voor rekening komen van ouders en/of school. Voor meer informatie over deze behandeling, zie dyslexiebehandeling.

Dyslexieonderzoek bij jongvolwassenen
Hoewel dyslexieonderzoek (en -behandeling) doorgaans vaker bij kinderen wordt uitgevoerd dan bij volwassenen, kunnen ook jongvolwassenen hiervoor bij ons terecht. De kosten voor een dyslexieonderzoek voor jongvolwassenen worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.