Neuropsychologisch onderzoek


Als je moeite hebt met zaken als aandacht/concentratie, het geheugen of met plannen en organiseren, dan kan een neuropsychologisch onderzoek zinvol zijn. Neuropsychologisch onderzoek brengt verschillende cognitieve functies in kaart middels allerlei taken.

Het doel van neuropsychologisch onderzoek is om een beter beeld te vormen van de sterke en minder sterke cognitieve kanten en op die manier beter te begrijpen wat maakt dat je in het dagelijks leven in bepaalde situaties vastloopt. Dit kunnen allerlei situaties zijn die te maken hebben met het leren op school en jouw functioneren thuis en in je vrije tijd.

Neuropsychologisch onderzoek bestaat vaak uit intelligentieonderzoek en aanvullende neuropsychologische taken. Dit zijn taken die bijvoorbeeld de aandacht, het geheugen en de executieve functies meten. Tijdens het onderzoek wordt goed geobserveerd hoe je de taken aanpakt. Door de testuitslagen te combineren met de observaties tijdens het onderzoek, wordt een compleet beeld gevormd. Hieruit komen (handelingsgerichte) adviezen naar voren voor ondersteuning op school en thuis. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een schriftelijk verslag en vervolgens met jou besproken. Eventueel kunnen de onderzoeksresultaten daarna ook nog gezamenlijk met school worden gedeeld.

Het neuropsychologisch onderzoek wordt één op één afgenomen en vindt meestal in de ochtend plaats. De duur en het aantal onderzoeksmomenten hangen af van de onderzoeksvragen.