Sociaal-emotioneel onderzoek/Persoonlijkheidsonderzoek


Naast onderzoek naar specifieke ontwikkelingsstoornissen, doet Praktijk Rood ook onderzoek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om problemen die je ervaart in de omgang met leeftijdsgenoten, maar ook om zaken als faalangst/onzekerheid, boosheid of moeite met het reguleren van je emoties. Als je dit soort problemen ervaart, kan dit gevolgen hebben voor je functioneren op school, thuis en tijdens je vrijetijdsbesteding.

Door een sociaal-emotioneel onderzoek kan beter begrepen worden waar je tegenaan loopt, waar jouw sterke en minder sterke kanten liggen op deze gebieden en wat de beste begeleiding hierbij is.

Bij een persoonlijkheidsonderzoek bij jongvolwassenen beoordelen we hun emotionele en sociale functioneren. We onderzoeken hoe ze omgaan met uitdagingen en emoties. Dit inzicht kan bijdragen aan een dieper begrip van henzelf, hun situatie en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Bij een sociaal-emotioneel onderzoek/persoonlijkheidsonderzoek is het kind, de jongere of jongvolwassene een belangrijke informatiebron. Het onderzoek bestaat doorgaans uit gesprekken met de aangemelde persoon. Indien de behandeling een kind betreft, worden vaak ook gesprekken met de ouders van het kind gevoerd en vindt mogelijk een observatie op school of in een spelsituatie plaats. Verder wordt gebruik gemaakt van verschillende (gedrags)vragenlijsten. Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan bekeken worden wat een passende behandeling is.