Sociaal-emotioneel onderzoek


Naast onderzoek naar specifieke ontwikkelingsstoornissen en naar de leerontwikkeling van kinderen, doet Praktijk Rood ook onderzoek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om problemen die je ervaart in de omgang met leeftijdsgenoten, maar ook om zaken als faalangst/onzekerheid, boosheid of moeite met het reguleren van je emoties. Als je dit soort problemen ervaart, kan dit gevolgen hebben voor je functioneren op school, thuis en tijdens je vrijetijdsbesteding.

Door een sociaal-emotioneel onderzoek kan beter begrepen worden waar je tegenaan loopt, waar jouw sterke en minder sterke kanten liggen op deze gebieden en wat de beste begeleiding hierbij is.

Jij bent een belangrijke informatiebron bij dit onderzoek. Het onderzoek bestaat doorgaans uit gesprekken met jou en vaak jouw ouders, mogelijk een observatie op school of in een spelsituatie en verder wordt gebruik gemaakt van verschillende (gedrags)vragenlijsten. Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan bekeken worden wat een passende behandeling is.