Powercoaching jongeren met ADD/ADHD in Amsterdam

Powercoaching is een praktijkgericht en op gedragstherapeutische principes gebaseerd coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADD/ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADD/ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd.

 

Powercoaching helpt jongeren inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies krijgt uw jongere psycho-educatie en leert hij of zij nieuwe gedragsstrategieën aan om met deze problemen om te gaan. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, door middel van een stapsgewijs opgebouwd programma.

 

Praktische informatie

Uw jongere komt 1x per week of 1x per 2 weken naar de praktijk. Het aantal sessies is afhankelijk van de moeilijkheden en modules die doorlopen worden met uw jongere.