Autismespectrumstoornis (ASS)


Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij je brein informatie op een andere manier verwerkt. Kenmerken van ASS zijn:

 • Problemen in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties, zoals moeite met:
  • Wederkerigheid: waar personen zonder ASS veel dingen op gevoel doen, zijn degenen met autisme veel aan het analyseren. Het inleven in en aanvoelen van de ander kan veel energie kosten. Hierdoor kan het moeilijk zijn om je te verplaatsen in gevoelens en gedachten van een ander.
  • Non-verbale communicatie: je kan de communicatie die zonder woorden plaatsvindt (non-verbale communicatie) ingewikkeld vinden. Denk hierbij aan het herkennen en gebruiken van oogcontact, intonatie, gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding.
  • Ontwikkelen, handhaven en begrijpen van sociale relaties: je vindt het lastig om initiatief te nemen in relaties, jouw gedrag aan te passen in verschillende situaties en ervaart sociaal contact als overweldigend.
    
 • Beperkte gedragspatronen, interesses of activiteiten, zoals:
  • Voorspelbaarheid, gedragsroutines en rituelen: kleine veranderingen kunnen tot veel spanning leiden. Voorspelbaarheid geeft juist veel rust en overzicht.
  • Stereotiep gedrag: herhalende bewegingen of bijvoorbeeld altijd op dezelfde plek willen zitten.
  • Gefocuste interesses: je weet van bepaalde onderwerpen héél veel.
  • Over- en ondergevoeligheid voor prikkels: prikkels kunnen bij jou anders binnenkomen. Vaak hebben mensen met ASS moeite met het dempen van prikkels, zoals geluiden, licht, geuren, kleuren, smaken of aanraking. Hierdoor kan je sneller overprikkeld raken. Andere kinderen met ASS zijn juist ondergevoelig, zij hebben bijvoorbeeld weinig last van kou.


ASS komt op verschillende manieren voor. Ook is het belangrijk te melden dat ook tussen mensen met ASS veel verschillen kunnen bestaan: iedere mens is tenslotte uniek. Mensen met ASS beschikken vaak ook over kwaliteiten die heel handig kunnen zijn: zij hebben een goed oog voor details en een groot gevoel voor rechtvaardigheid, kunnen specifieke informatie erg goed onthouden en weten vaak alles van een onderwerp!

Vermoeden van ASS?
Bij Praktijk Rood kun je laten onderzoeken of er sprake is van ASS. Er zal breed gekeken worden om dit te onderzoeken.