Depressieve stoornis


Iedereen voelt zich wel eens somber. Een dipje hoort bij het leven en gaat meestal vanzelf weer over. Wanneer je minstens twee weken last hebt van een sombere stemming, zou je last kunnen hebben van een depressieve stoornis. Kenmerken van een depressieve stoornis zijn: 

  • Sombere stemming
  • Verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten
  • Gewichtsverlies of gewichtstoename
  • Moeite met slapen of juist heel veel slapen
  • Rusteloosheid of bewegingstraagheid
  • Vermoeidheid of verlies van energie
  • Gevoelens van waardeloosheid of onterechte schuldgevoelens
  • Concentratieproblemen en besluiteloosheid
  • Terugkerende gedachten aan de dood

Als jij (een aantal van) bovenstaande symptomen bij jezelf of je kind herkent, kun je je (kind) aanmelden bij Praktijk Rood. Praktijk Rood biedt zowel diagnostiek als behandeling bij een depressieve stoornis aan. Er zal gekeken worden naar wat jij/je kind nodig hebt/heeft. Vaak wordt cognitieve gedragstherapie ingezet en indien de aanmelding een kind betreft worden ouders ook bij de behandeling betrokken.

Let op: Bij de aanmelding wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de depressieve klachten. Als wordt ingeschat dat er mogelijk sprake is van zwaardere problematiek of een verhoogd risico op suïcide, is Praktijk Rood mogelijk niet de beste plek voor jou/jouw kind: wij hebben geen team dat 24 uur per dag beschikbaar is en hebben geen psychiater bij ons werken. We denken dan wel graag met je mee bij het vinden van een instelling waar passende hulp voor jou/jouw kind geboden wordt! Soms blijkt gaandeweg de behandeling dat het nodig is om door te verwijzen.