Dyslexie


Dyslexie betekent letterlijk: beperkt lezen. Als je last hebt van dyslexie heb je veel moeite met lezen en spellen in vergelijking tot jouw leeftijdsgenoten. De achterstand die je hebt met lezen en spellen moet ‘hardnekkig’ zijn. Dit betekent dat, ook met extra ondersteuning en oefening, de lees- en/of spellingsproblemen blijven bestaan. Als je de volgende kenmerken herkent, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van dyslexie:

  • Moeite met snel lezen
  • Moeite met nauwkeurig lezen
  • Moeite met het herkennen van letters en klanken en het opschrijven hiervan
  • Meer tijd nodig om op woorden te komen
  • Moeite met het spellen van woorden
  • Veel herhaling nodig bij het leren van de spellingsregels
  • Lezen vermijden omdat het een grote mentale inspanning vergt
  • Moeite met begrijpend lezen
  • Frustratie/demotivatie bij lees- en spellingstaken
  • Beperkingen in de schoolse mogelijkheden

Wanneer je bovenstaande kenmerken bij jezelf/je kind herkent, kun je je (kind) aanmelden bij Praktijk Rood.

Let op! De aanmeldingsprocedure bij dyslexie verloopt wat anders dan bij de overige stoornissen. Voor meer informatie hierover zie dyslexieonderzoek.