Hoogbegaafdheid


Over de definitie van hoogbegaafdheid bestaat veel discussie en is (nog) geen consensus bereikt in de wetenschap. Over het algemeen wordt uitgegaan van hoogbegaafdheid bij een IQ van 130 of hoger. Toch is hoogbegaafdheid méér dan alleen (cognitieve) intelligentie, het gaat om een andere manier van denken en doen. Bij hoogbegaafdheid spelen persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen ook een belangrijke rol.

Hoogbegaafdheid is geen stoornis en hoeft niet tot problemen te leiden bij kinderen wanneer dit zowel thuis als op school wordt gezien en er aanpassingen worden gedaan in aanbod en aanpak. Wanneer dit niet het geval is, kunnen onderstaande problemen optreden:

  • Onderpresteren en motivatieverlies
  • Onzekerheid of faalangst
  • Extreem perfectionisme
  • Negatief zelfbeeld
  • Moeite in sociale omgang
  • Moeite met stress en emoties om te gaan
  • Geen goede leer- en werkstrategieën gebruiken
  • Gedragsproblemen


Denk je aan hoogbegaafdheid als oorzaak van bovenstaande problemen? Bij Praktijk Rood wordt diagnostiek gedaan en kan samen gekeken worden wat nodig is om met de ervaren problemen aan de slag te gaan. Wanneer er geen problemen zijn, maar je meer inzicht wil in het intelligentieprofiel van jezelf/je kind, is dit ook mogelijk. De kosten van het onderzoek zijn dan wel voor eigen rekening.