Negatief zelfbeeld


Iedereen heeft een beeld van zichzelf. Als dit beeld negatief gekleurd is, spreken we van een negatief zelfbeeld. Dit wil zeggen dat je een vaste, negatieve overtuiging over jezelf hebt, die tot uiting komt in jouw denken, voelen en doen. Kenmerken van een negatief zelfbeeld kunnen zijn:

  • Gevoelens van onzekerheid en/of tekortschieten
  • Weinig vertrouwen in jezelf en in een positieve afloop
  • De overtuiging hebben dat je lelijk/dom/saai/niet de moeite waard bent
  • Veel piekeren
  • Niet graag in het middelpunt van de belangstelling staan
  • Moeilijk besluiten kunnen nemen
  • Jezelf de hele tijd met anderen vergelijken
  • Gevoelig zijn voor kritiek en kritisch zijn op jezelf
  • Moeite hebben met het bedenken van positieve eigenschappen van jezelf
  • Jouw eigen succeservaringen kleiner maken of toeschrijven aan een ander of aan toeval of geluk


Een negatief zelfbeeld ontwikkelt zich niet zomaar, maar ontstaat door verschillende ervaringen, bijvoorbeeld bij nare ervaringen in (intieme) relaties of vriendschappen, als je gepest bent of weinig waardering hebt gekregen. Een negatief zelfbeeld kan invloed hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van een persoon. Het kan leiden tot problemen zoals depressie, angst, sociale isolatie en verminderde levenskwaliteit.

ls jij je/je kind herkent in bovenstaande kenmerken, kun je je/je kind aanmelden bij Praktijk Rood voor hulp. Samen met jou/jouw kind gaan we op zoek naar de meest passende behandeling. Hierbij zullen o.a. technieken uit de cognitieve gedragstherapie gebruikt worden. Het doel van de behandeling is een realistisch zelfbeeld: beter weten wat sterke en minder sterke kanten zijn.