Rouw


Een dierbare verliezen is één van de meest ingrijpende dingen in het leven. Rouw is een menselijk en uniek proces: iedereen gaat er op zijn/haar eigen manier mee om. Rouw kan gepaard gaan met gevoelens van verdriet, boosheid, angst, verlangen, vermijden, concentratieproblemen en koesteren van spullen die aan jouw dierbare doen denken. Bij de meeste mensen nemen hevige rouwreacties, zoals intens verdriet, gemis of boosheid, na enige tijd af. Sommige mensen voelen dat de rouwklachten niet afnemen of zelfs verergeren. Dit kan zoveel invloed hebben op het dagelijks leven, dat je kan vastlopen, bijvoorbeeld thuis, op school of met vrienden. Wanneer je hier langere tijd last van hebt, is er mogelijk sprake van complexe rouw. Kenmerken van complexe rouw zijn:

  • Moeite met aanpassen aan de veranderende omstandigheden na het overlijden van een dierbare
  • Het gevoel hebben dat het leven geen betekenis meer heeft
  • Aan niets anders kunnen denken dan aan het verlies van een dierbare
  • Extreme angst, boosheid en/of (traumatische) stress


Je zou mogelijk (ook) last kunnen hebben van een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en/of een depressieve stoornis:

  • PTSS: sommige ervaringen zijn zo schokkend dat mensen hier blijvende klachten aan over houden, zoals angstige gevoelens, levendige herinneringen en nachtmerries. PTSS-klachten komen tot uiting in allerlei psychische en lichamelijke klachten.
  • Depressieve stoornis: na het verlies van een dierbare kun je ook last hebben van depressieve klachten, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen en weinig plezier beleven. Ze kunnen tijdelijk van aard zijn, maar als ze langer aanhouden zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een depressieve stoornis.


Voor meer uitleg hierover: zie PTSS en depressieve stoornis.

Als je/jouw kind iemand verloren hebt/heeft en bovenstaande klachten ervaart, kun je je/je kind bij Praktijk Rood aanmelden voor hulp bij rouw.

Let op: behandeling voor rouwverwerking wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden rouwtherapie vanuit een aanvullend pakket. Mocht je een behandeling rouwverwerking nodig hebben, dan is het raadzaam om navraag te doen bij je zorgverzekeraar over de vergoeding.