Daoud Zaitouni


Coach/Trainer

Mijn naam is Daoud Zaitouni (1996) en ik ben sinds mei 2018 werkzaam als docent/coach bij Praktijk Rood. Ik heb op verschillende scholen lesgegeven en heb dus veel ervaring met verschillende doelgroepen variërend van het mbo, mavo, havo en vwo.

Op dit moment ben ik ook werkzaam op het MBO waar ik o.a. de vakken Engels rekenen en burgerschap verzorg. Naast mijn werkzaamheden als docent ben ik ook mentor, waardoor ik zowel mijn vakdidactische als pedagogische competenties goed heb weten te ontwikkelen.

Als docent en coach hou ik me met name bezig met het begeleiden van leerlingen binnen hun schooltraject evenals het bieden van vakinhoudelijke steun. Denk aan het geven van bijlessen, taalcursussen, cito trainingen en het bieden van examentrainingen. Verder hou ik mij ook bezig met het voeren van evaluatie gesprekken met de leerlingen en ouders en hou ik toezicht op hun voortgang via magister. Het doel van dit traject is om de leerlingen die een achterstand hebben opgebouwd, moeite hebben met plannen of net die extra begeleiding nodig hebben te helpen met het positief afsluiten van hun studie