Daoud Zaitouni


Coach/Trainer

Daoud Zaitouni (1996) is sinds mei 2018 werkzaam als docent/coach bij Praktijk Rood. Hij heeft op verschillende scholen lesgegeven en veel ervaring opgebouwd met verschillende doelgroepen variërend van het mbo, mavo, havo en vwo.

Op dit moment is Daoud ook werkzaam op het MBO waar hij o.a. de vakken Engels rekenen en burgerschap verzorgd. Naast zijn werkzaamheden als docent is hij tevens mentor, waardoor hij zowel vakdidactische als pedagogische competenties goed heeft weten te ontwikkelen. Als docent en coach houdt hij zich met name bezig met het begeleiden van leerlingen binnen hun schooltraject evenals het bieden van vakinhoudelijke steun. Denk aan het geven van bijlessen, taalcursussen, cito trainingen en het bieden van examentrainingen. Verder voert hij evaluatie gesprekken met de leerlingen / ouders en houdt hij toezicht op de voortgang hiervan via het magister. Het doel van dit traject is om de leerlingen die een achterstand hebben opgebouwd, moeite hebben met plannen of net die extra begeleiding nodig hebben te helpen met het positief afsluiten van hun studie.