Annemarie Sijtsma MSc


Psycholoog 

Mijn naam is Annemarie Sijtsma (1992) en ik ben sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 werkzaam als psycholoog bij Praktijk Rood. Ik heb mijn master Kinder- en Jeugdpsychologie behaald aan de Universiteit Leiden, waar ik al veel theorieën heb vergaard op het gebied van de ontwikkeling, opvoeding en ondersteuning van kinderen en jongeren. De insteek is met name oplossingsgericht: wat zijn de sterke kanten van een kind en waarin kan een kind nog groeien?
 
Met deze theorie op zak ga ik aan de slag bij Praktijk Rood. Ik hou me met name bezig met onderzoek naar de achtergrond van het gedrag en functioneren van kinderen. Dit doe ik door intelligentieonderzoeken en neuropsychologische onderzoeken te verrichten en daar verslagen over te schrijven. Tot een onderzoek kunnen ook vragenlijsten en observaties behoren. Ik vind het interessant om de sterke en minder sterke kanten van een kind in kaart te brengen en op zoek te gaan naar eventuele oorzaken van gedrag. Dit leidt weer tot inzichten en adviezen waar ouders en kinderen in de praktijk mee verder kunnen.