Tarieven en vergoedingsmogelijkheden 18+


Vergoeding en eigen risico

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering. Je hebt recht op een psychologische behandeling wanneer dit geïndiceerd is, maar je betaalt voor deze zorg wel eigen risico. In de zorg heeft iedereen per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Dat is minimaal €385. Jouw eigen risico kan hoger zijn als je daarvoor heeft gekozen.

Om zorg vergoed te krijgen heb je een geldige verwijsbrief van je huisarts nodig. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat je klachten moeten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose (classificatie van de klachten). Tijdens de screening bekijken we of daarvan sprake is en dit zal dan ook met jou worden besproken voordat je het behandeltraject aangaat.

Het eigen risico wordt ieder jaar aangesproken. Als jouw zorgtraject dit jaar is gestart en doorloopt in het volgende jaar, wordt ook in het volgende jaar het eigen risico gebruikt voor de behandeling. Ieder kalenderjaar betaal je dus eigen risico.

Natura- en restitutiepolis
Je hebt voor je basisverzekering de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis. Sommige zorgverzekeraars bieden ook een combinatiepolis aan. Dat is een combinatie van een natura- en restitutiepolis.

Naturapolis (en combinatiepolis)
Bij een naturapolis (en combinatiepolis) is de hoogte van de vergoeding van de zorg afhankelijk van of Praktijk Rood gecontracteerd is bij je zorgverzekeraar. Als Praktijk Rood een contract heeft met je zorgverzekeraar, kan Praktijk Rood de kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar indienen. Je betaalt dan niets voor de behandelingen (behalve het wettelijk verplicht eigen risico).

Heeft Praktijk Rood geen contract met je zorgverzekeraar? Dan moet je zelf de factuur declareren bij je zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg is vaak rond de 75% van het marktconform tarief. We adviseren je om bij je zorgverzekering navraag te doen over de hoogte van de vergoeding. Afhankelijk van de polisvoorwaarden en of jouw verzekering een naturapolis of een combinatiepolis betreft, krijg je een gedeelte van de rekening vergoed.

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis ben je vrij om te kiezen uit zorgverleners. Het maakt dan niet uit of Praktijk Rood een contract heeft met je zorgverzekeraar, je ontvangt een 100% vergoeding van het wettelijke of marktconforme tarief. Als Praktijk Rood gecontracteerd is door je zorgverzekeraar, kan de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar worden verstuurd. Heeft Praktijk Rood geen contract met je zorgverzekeraar, ontvang je meestal de rekening eerst zelf. Deze kun je dan vervolgens declareren bij je zorgverzekeraar.

Over de vergoeding samengevat in een tabel

Wel of geen contract Naturapolis Restitutiepolis
Praktijk Rood heeft wel een contract met je zorgverzekeraar 100% vergoeding 100% vergoeding*
Praktijk Rood heeft geen contract met je zorgverzekeraar Afhankelijk van je polis (vaak rond 75%) 100% vergoeding*

*van het marktconforme tarief

Let op: de uiteindelijke vergoeding hangt ook af van de hoogte van je eigen risico en of er al een bedrag van het eigen risico is verbruikt. Voor meer informatie over de vergoedingen en het eigen risico kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Praktijk Rood is bij zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 94067703.

Contracten
Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract (voor 2023):

Zorgverzekeringsconcern Verzekeraars/Labels/Volmachten
Caresq (Eucare) Aevitae
DSW DSW
InTwente
StadHolland
ENO HollandZorg
Salland


Voor 2024 zijn wij door de onderstaande zorgverzekeraars gecontracteerd. Momenteel zijn nog niet alle contracten rond voor volgend jaar. Zodra een contract is gesloten, plaatsen we de desbetreffende zorgverzekeraar op deze pagina.

Zorgverzekeringsconcern Verzekeraars/Labels/Volmachten
Caresq (Eucare) Aevitae
DSW DSW
InTwente
StadHolland
ENO HollandZorg
Salland
Menzis Anderzorg
Hema
Menzis
VinkVink
VGZ IZA
IZZ
MVJP
UMC
Univé
VGZ
VGZbewuzt
ZEKUR
ZEKUR Natura
Zorgzaam


Controleer je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie over de vergoeding van de zorg.

Soms toestemming nodig van zorgverzekeraar
Er zijn zorgverzekeraars waarbij eerst toestemming gevraagd moet worden voordat een behandeling mag plaatsvinden. Hierdoor kan het langer duren voordat je met een behandeltraject verder kan. Per polis staat vermeld of er toestemming nodig is van de zorgverzekeraar om bij ons in behandeling te komen. Wij kunnen niet inschatten of je zorgverzekeraar toestemming geeft. Bij de meeste zorgverzekeraars hoeft er geen toestemming gevraagd worden als je bij ons een behandeling wilt starten.

Hieronder staan de zorgverzekeraars waarvan wij weten dat toestemming nodig is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht.
 

Zorgverzekeraar Opmerking
Jaaah Indien er meer dan 35 consulten nodig zijn.
Nationale-Nederlanden Indien een tweede traject wordt gestart in hetzelfde kalenderjaar.
OHRA Indien een tweede traject wordt gestart in hetzelfde kalenderjaar.
ONVZ Indien er meer dan 35 consulten nodig zijn.
VvAA Indien er meer dan 35 consulten nodig zijn.

 

Tarieven
We hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Deze tarieven zijn openbaar en staan op de website van de NZa (tarievenzoeker). Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de basisverzekering of als je ervoor kiest om er helemaal zelf voor te betalen, dan is een verwijzing van de huisarts niet nodig. In dat geval heeft jouw zorgverzekeraar er dan ook niets mee te maken.

De tarieven hangen af van het type consult (diagnostiek of behandeling), welke type behandelaar je hebt (GZ-psycholoog of psycholoog/orthopedagoog) en de duur van het consult.

De kosten van een intake (2023) bestaan uit:

  • GZ-psycholoog €108,04
  • Medebehandelaar €150,87
  • Totale kosten €258,91.


No show
Kun je een afspraak niet nakomen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Je kunt ons bellen of mailen om de afspraak te annuleren. Indien je niet komt opdagen voor je afspraak of minder dan 24 uur van tevoren afzegt, zijn wij genoodzaakt om de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen. No show kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.