Tarieven en vergoedingen


Jeugd

Voor de zorg aan kinderen tot 18 jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk. De behandelingen worden rechtstreeks vergoed als je bent/je kind is ingeschreven in één van de gemeenten waar wij een contract mee hebben. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een geldige verwijsbrief van een huis- of jeugdarts, een ouder-kindadviseur of een medisch specialist noodzakelijk. Het is ook mogelijk om particulier te betalen voor de behandelingen en/of het onderzoek.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingsmogelijkheden voor jeugdigen.
 

Jongvolwassenen

Voor personen boven de 18 jaar wordt geestelijke gezondheidszorg vanuit de basisverzekering vergoed. Je betaalt wel eigen risico. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket bij je zorgverzekeraar. Ook voor jongvolwassenen geldt dat er een verwijsbrief nodig is om in aanmerking te komen voor vergoeding. Wij hanteren de tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingsmogelijkheden voor jongvolwassenen tot 24 jaar.