Werkwijze


Bij Praktijk Rood kunnen kinderen en jongeren t/m 18 jaar en jongvolwassenen t/m 24 jaar zich aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen wordt dezelfde werkwijze gehanteerd. Indien er al een verwijsbrief aanwezig is, verzoeken we je deze te uploaden tijdens de aanmelding. Een verwijsbrief is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgkosten door de zorgverzekeraar of de gemeente.

De kosten van onze hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar worden direct vergoed door de gemeente, als wij daar een contract mee hebben. Meer over de vergoedingen voor kinderen en jongeren lees je hier.

Vanaf 18 jaar wordt de zorg vergoed via de zorgverzekering. Meer informatie over de vergoedingen voor jongvolwassenen t/m 24 jaar lees je hier.

Na aanmelding
Na de aanmelding en ontvangst van de verwijsbrief nemen wij zo snel mogelijk contact op voor het inplannen van een afspraak voor een telefonische screening. De telefonische screening is een kort gesprek waarin de hulpvraag wordt verhelderd en de klachten in kaart worden gebracht. Ook wordt een aantal aanvullende vragen gesteld.

De screening wordt na het telefoongesprek beoordeeld. Door de screening kunnen wij een betere inschatting maken of Praktijk Rood over een passend hulpaanbod voor jou/jouw kind beschikt. Als de hulpvraag te complex is en/of er meer gespecialiseerde/intensieve hulp nodig is (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, systeemproblematiek, vechtscheidingen en dubbele diagnoses) beschikken wij binnen de basis GGZ niet altijd over de benodigde (behandel)mogelijkheden. In dat geval denken we graag mee over een andere organisatie, die de juiste hulp kan bieden en doen we daarvoor een aanbeveling.

Intake
Als de aanmelding geschikt is en alle benodigde documenten (verwijzing en toestemmingsformulieren) binnen zijn, nemen wij contact op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek. Dit is een gesprek van ca. een uur, waarin er uitgebreider op de klachten wordt ingegaan. Dit gesprek vindt, in overleg, op de praktijk of via beeldbellen plaats.

Behandelplan
Na het kennismakingsgesprek wordt binnen het team overleg gepleegd over het behandelplan. Soms is het belangrijk eerst meer informatie te verzamelen, zodat we beter weten wat er aan de hand is en hoe we het beste kunnen helpen. Dan zullen we eerst onderzoek/diagnostiek adviseren. Soms is er al voldoende informatie verzameld en kan direct gestart worden met een behandeling. Het behandelplan wordt samen met jou en, in het geval van een kind/jongere, met de ouders besproken en na een aantal weken geëvalueerd. Consulten vinden doorgaans op de praktijk plaats, maar online consulten zijn ook mogelijk.

Toestemming


Bij de aanmelding bij Praktijk Rood worden een aanmeld- en een toestemmingsformulier gebruikt. Er is toestemming van de ouder(s) en in sommige gevallen van de jongere zelf nodig. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouders, die gezag over het kind hebben, toestemming moeten geven. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar geldt dat niet alleen de ouders toestemming moeten geven, maar dat ook de jongere zelf het eens moet zijn met de aanmelding en zijn/haar handtekening moet zetten onder het toestemmingsformulier.

Voor jongeren van 16 jaar en ouder geldt dat zij zelf degenen zijn die toestemming geven. Ouders worden wel bij het traject betrokken, als de jongere het daar mee eens is. Ook jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) moeten het toestemmingsformulier invullen.

Er zijn twee verschillende versies van het toestemmingsformulier van Praktijk Rood:

  1. Voor kinderen/jongeren in de leeftijd tot 16 jaar
  2. Voor jongeren vanaf 16 jaar en jongvolwassenen

Afspraak afzeggen


Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het ons graag minstens 24 uur van tevoren weten, dan kunnen we nog iemand anders inplannen. Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd als dit minstens 24 uur van tevoren wordt gedaan. Sessies waarop je niet verschijnt/te laat afzegt (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je zelf betalen. De gemeente/zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'.

Afzeggen kan telefonisch of via e-mail. Onze contactgegevens staan hier.

Aanmelding dyslexiebehandeling (voor kinderen)


In het geval van vergoede dyslexiezorg verloopt de aanmelding iets anders. De school van je kind vraagt dan toestemming voor vergoede zorg aan de Poortwachter Dyslexiezorg. Met deze toestemming kun je je kind aanmelden bij Praktijk Rood. Verder ontvangen wij graag het dossier dat door de Poortwachter beoordeeld is.