Een training om de werkhouding te verbeteren

 

Heeft uw kind moeite met de concentratie? Planningsmoeilijkheden? Weet uw kind vaak niet hoe hij/zij te werk moet gaan? Dan is de werkhoudingstraining een goede training voor uw kind.

Training van de werkhouding

De werkhoudingstraining is een door Praktijk Rood ontwikkeld programma, waarbij uw kind een methode wordt aangeleerd waarmee het zijn of haar eigen werkhouding kan leren (bij)sturen. Uw kind leert zichzelf met deze training strategieën aan waarmee het schoolse, maar ook alledaagse problemen kan oplossen. Het maakt hem of haar bewust van eigen sterke en minder sterke kanten en hoe hiermee om te gaan. De methode is gebaseerd op de 4 fasen van Meichenbaum (‘Wat moet ik doen?’, ‘Hoe ga ik dat aanpakken?’, ‘Ik ga aan de slag’ en ‘Ik kijk het na: wat vind ik ervan?’).


De training bestaat uit 10 sessies, dit is inclusief een introductie en een afsluiting. In de 8 inhoudelijke sessies wordt aan iedere fase 2 sessies besteed. In elke sessie is de structuur hetzelfde: eerst gaat uw kind aan de slag in een werkboek met niet-schoolse oefeningen, daarna wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal. Ouders en school worden ook actief bij deze training betrokken, zodat zij ook bekend raken met de methode en dit op elkaar kunnen afstemmen. De training is met name geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Aanmelden voor training van de Werkhouding

Wilt u uw kind aanmelden voor de Werkhoudingstraining? Neem contact op met Praktijk Rood.